Digi Connect ES on sairaalakäyttöön suunniteltu sarjaliikenne-/Ethernet-palvelin, joka yhdistää turvallisesti esim. leikkaussalien laitteet kuten ventilaattorit ja potilasmonitorointilaitteet sairaalan yleiseen hallintajärjestelmään. Digi Connect ES:n avulla myös laitteiden kirjaustiedot siirtyvät automaattisesti potilastietojärjestelmään ja tällöin riski käsin kirjaamisessa mahdollisista harhasyötöistä poistuu. Sairaalakäyttöön tarkoitetuissa laitteissa sähköturvallisuudelle ja tietojen sähköiselle kirjautumiselle on asetettu erityisiä vaatimuksia. Digi Connect Es on medical-hyväksytty ja IEC60601/EN60601 -standardoitu ja se täyttää uusimmat sairaalakäytön laitteille asetetut vaatimukset.

Rauman aluesairaala panostaa turvallisuuteen – Leikkaussalin laitteet automaattisesti osaksi potilastietojärjestelmää

Rauman aluesairaala siirtyi vuodenvaihteessa 2012 Satakunnan sairaanhoitopiiristä osaksi Rauman kaupungin sosiaali- ja terveysvirastoa. Organisaatiomuutoksen yhteydessä myös koko potilastietojärjestelmä uusittiin Musti-järjestelmästä Tieto Oy:n Efficaksi. Samalla myös leikkaus- ja anestesiaosasto siirtyi paperikaavakkeesta sähköisen kirjaamisen aikaan. Leikkaus- ja anestesiayksikön jatkuvassa käytössä on nyt Effica Leikkaushoito ja Perioperatiivinen hoito. Sovellusten pääkäyttäjä, leikkaus- ja anestesiaosaston sairaanhoitaja Mari Rinta-Keturi on ollut aktiivisesti mukana projektissa muutosvaiheesta lähtien ja hän toimii myös muiden kollegoiden kouluttajana.

Data Monitor Oy:n maahantuomat Digi Connect ES sarjaliikennepalvelimet valittiin suositusten ja hyvien kokemusten perusteella. Tiedon sovellusasiantuntija opasti Rauman aluesairaalaa sarjaliikennepalvelimien hankinnassa. ”Heillä oli toisesta sairaalasta kokemusta Data Monitorin laitteista ja osasivat siksi suositella samoja” sovellusten pääkäyttäjä Rinta-Keturi kertoo. Laitteet hankittiin erittäin tiiviissä aikataulussa ja niiden asennus onnistui Rinta-Keturin mukaan helposti. Laitteiden fyysisen asennuksen suorittivat sähkömiehet samalla kun tekivät leikkaussaleihin ja heräämöön kaapelointeja. Laitteiden konfiguroinnin hoiti Rauman kaupungin oma järjestelmäasiantuntija Mikko Talvenmaa saamiensa ohjeiden ja asetusten pohjalta. Rinta-Keturi sanoo, että Digi Connect ES -laitteita oli käytetty Tiedon projekteissa ennenkin, joten heillä oli antaa selkeä ohjeistus siitä kuinka sarjaliikennelaitepalvelimet ja Effica perioperatiivinen hoito määritetään toimimaan toistensa kanssa.

Digi Connect ES parannus hoitajille ja potilaille

Rinta-Keturi kertoo Connect ES sarjaliikennepalvelimien helpottaneen sairaanhoitajien työtä: ”Aikaisemmin anestesiahoitaja ja salivalvoja kirjasivat paperille vähintään viiden minuutin välein potilaan perusmonitorointiarvoja, erilaisia ventilaatioarvoja ja muita oleellisia leikkaukseen liittyviä asioita. Nyt anestesia- ja heräämöhoitajalla on enemmän aikaa ja käsiä potilaan hoitamiseen, kun nämä lukemat tallentuvat potilastietojärjestelmään automaattisesti Digi Connect ES:n välityksellä.”

”Laitteet ovat toimineet moitteettomasti”, Rinta-Keturi kertoo tyytyväisenä. Connect ES:n rakenne ja ulkokotelon lujuus on suunniteltu kestämään iskuja ja liikuttelua, mutta Raumalla laitteet on myös varmuuden vuoksi sijoitettu leikkaussaleissa mahdollisimman turvalliseen paikkaan niin, etteivät ne joutuisi tönimisen tai turhan liikuttelun kohteeksi. ”Olemme pitäneet laitteet koko ajan käynnissä, joten niihin ei juurikaan ole ollut tarvetta koskea. Sarjaliikennepalvelimien, hengityskoneiden ja monitorien välisiä kaapeleita joudumme irrottamaan viikoittain, kun hengityskone viedään salista huoltotoimiin”, Rinta-Keturi sanoo ja siksi hän suositteleekin hankkimaan laitteisiin tarpeeksi pitkät kaapelit ja erittäin kestävät liittimet, mikäli muissa sairaaloissa suunnitellaan samankaltaista käyttöä.

Leikkaus- ja anestesiayksikköön hankittiin kerralla tarpeeksi Digin kestäviä Connect ES sarjaliikennepalvelimia. Niinpä Rauman kaupungin investointi on turvattu vuosiksi eteenpäin, sillä jo pelkkä Connect ES -laitteiden takuu on voimassa 5 vuotta.