Aikawa Fiber Technologies Oy on Japanilaisomisteiseen Aikawa-konserniin kuuluva massanlajittelukomponenttien valmistukseen ja prosessiratkaisuihin erikoistunut yritys. Suomen valmistusyksikkö sijaitsee Varkaudessa. AFT:n tuotteita käytetään pääasiassa paperi- ja selluteollisuudessa. Yrityksen piha-alue osoittautui haastavaksi kohteeksi modernille kameravalvonnalle, mutta Data Monitorilta löytyi tarvittava asiantuntemus ja sopivat laitteet toimivan valvontajärjestelmän luomiseen.

AFT:n valvontahaasteet

Aikawa Fiber Technologies Oy:n tavoitteena oli päivittää perinteinen videovalvonta vastaamaan tämän päivän vaatimustasoa. AFT halusi tuoda langattomuuden mukaan valvontaan, sillä yrityksen piha-alueen kamerapisteet eivät sisältäneet tietoliikennekaapelointia. Videovalvonnan kamerakuvat oli myös tarpeellista saada siirrettyä yrityksen vartiointiliikkeen PT-Palontorjuntapalvelu Oy:n ympärivuorokautiseen käyttöön laadukkaalla kuvayhteydellä ja kohtuullisin kustannuksin. Pääkriteereinä vartioinnin suhteen oli liikkuvan kaluston luotettava tunnistus ja järjestelmän käytettävyys luotettavalla taajuudella. Ympäristö oli erityisen pulmallinen, koska piha-alueella säilytetään paljon metallilevyjä ja rakennuksen seinät on päällystetty aaltopellillä. Projektin haastavuudesta kertoo myös se että ensimmäisen tarjouskierroksen voittaneen kilpailevan yrityksen kauppa purkautui, koska he eivät pystyneet toimittamaan toimivaa järjestelmää kohteeseen.

Valvontajärjestelmä toimimaan hyvien tuotteiden ja asiantuntevan suunnittelun avulla

Ratkaisu löytyi kuitenkin läheltä. Aikawa Fiber Technologiesin vartiointiliike PT-Palontorjuntapalvelu Oy on Data Monitorin asiantunteva kumppani, joten he tiesivät Data Monitorin valikoimasta löytyvän sopivaa tekniikkaa ja tietotaitoa langattomista verkoista. Kameravalvonnan osaajana ja tässä tapauksessa myös järjestelmän loppukäyttäjänä vartiointiliike PTP halusi löytää parhaan mahdollisen ratkaisun haasteisiin. ”Hyvien tuotteiden lisäksi Data Monitor valittiin, koska se pystyi esittämään valmiin suunnitelman toimivan WLAN-verkon rakentamisesta kohteeseen ja kuvan siirtämisestä reaaliaikaisesti PT-Palontorjuntapalvelun valvomoon”, AFT:n järjestelmäasiantuntija Arto Vepsäläinen kertoo. Valvontajärjestelmää lähdettiin toteuttamaan osittain langattomana ja osittain langallisena. Rakentamisessa käytettiin Edge-Coren langattomia WA-6202 -ulkotukiasemia ja Panasonicin BB-HCM580 -kameroita. Järjestelmän käyttöönotto toteutettiin vajaan neljän päivän aikana muutaman viikon kuluessa.

”Tehokas ja toimintavarma valvontajärjestelmä on AFT:lla helpottanut tulevan ja poistuvan rahtiliikenteen vaatimia porttien aukaisuja ja muuta kulunvalvontaa. Järjestelmä on myös tuonut kaivattua turvallisuutta ulko- ja sisäalueiden valvontaan”, Vepsäläinen kertoo. Seppo Immonen PT-Palontorjuntapalvelusta taas toteaa tyytyväisenä, että hyvän suunnittelun ja laadukkaiden laitteiden ansiosta järjestelmän toimivuus ja käytettävyys ovat olleet myös vartiointiliikkeen näkökulmasta korkealla tasolla. Hän kertoo onnistuneen projektin poikineen heille lisämyyntiä kameravalvonnan osalta. ”Tästä projektista opittiin se, että alusta pitäen pitää tukeutua ammattitaitoiseen toimittajaan, siinä säästää rahaa ja aikaa”, AFT:n Arto Vepsäläinen toteaa haastattelun lopuksi.