Data Monitorin pitkäaikainen partneri Ironnet Oy on perehtynyt syvällisesti Exindan toimintaan ja sen yrityksille tuottamiin etuihin. Case Stora Enso Puutuotteet on osoitus Ironnetin kokonaisvaltaisesta osaamisesta ja siitä kuinka nopeasti asiakas pääsee Exinda-laitteen toiminnasta hyötymään.

Stora Enso Puutuotteiden verkko piti aikaisemmin sisällään monia erimerkkisiä kytkimiä ja muita aktiivilaitteita. Vanhat laitteet eivät täyttäneet enää tämän päivän normeja ja entistä älykkäämpien ominaisuuksien lisääminen verkkoon oli hankalaa. Yritys kartoitti ensin itse tarpeensa ja tämän jälkeen käytti Ironnet Oy:tä asiantuntijana, konsulttina ja laitetoimittajana. Stora Enso Puutuotteet tarjoaa puupohjaisia tuotteita ja ratkaisuja rakennusteollisuuteen, kalusteteollisuuteen, puutavarakaupan tarpeisiin sekä kiinteitä biopolttoaineita energiasektorille. Yhtiön tuotteet on valmistettu korkealaatuisesta eurooppalaisesta kuusesta ja männystä. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2010 1,6 miljd. euroa ja henkilöstöä on 4400 kansainvälisesti. Yhtiön osuus koko Stora Enso -konsernin liikevaihdosta on noin 15 %.

Verkko levittäytyy laajalle alueelle

Paikallisverkon uudistaminen koski Kiteen, Uimaharjun, Honkalahden ja Varkauden sahoja sekä Sörnäisten konttoria. Toteutukseen valittiin HP:n kytkimet, koska tavoitteena oli yhdenmukainen laitekanta kaikissa toimipisteissä. Lopulta koko toteutuksessa käytettiin kolmea kytkinmallia. Kytkinten lisäksi verkkoon liitettiin IPS/IDS-laitteet ja verkkoliikenteen valvontalaitteet.

”Meille on tärkeää, että voimme hallita koko verkkomme pienellä porukalla”, kertoo Jarkko Kasari, Stora Enso Puutuotteiden IT Infrastructure Team Leader. ”Tämä on sellainen ”matalan hallinnan malli”, joka tekee asioiden hallitsemisen mahdollisimman helpoksi. Verkkomme ei ole monimutkainen, mutta siinä on kuitenkin pari sataa verkon aktiivilaitetta, noin 850 käyttäjää ja verkko levittäytyy maantieteellisesti laajalle alueelle.”

”Verkon liikenne on ihan normaalia IP-protokollalla tapahtuvaa Ethernet-liikennettä, mutta käytössä on satoja eri sovelluksia ja useita liikennöintitapoja. Tuotannon ohjaus, ERP ja kunnossapito käyttävät monia sovelluksia. Aluevalvonnat kuormittavat verkkoa raskaasti kamerakuvan siirrolla, Telnet-liikennettäkin on edelleen ja VoIP-puhelinliikenne kulkee saman systeemin läpi. Merkittävän kuorman muodostavat myös eri järjestelmien päivitykset verkon läpi, mutta ne toki tehdään virka-ajan ulkopuolella.”

Tietoturvaa ja liikenteen hallintaa

Uusia ja mielenkiintoisia laitteita Stora Enso Puutuotteiden verkossa ovat TippingPointin IPS/IDS-laitteet sekä Exindan liikenneanalysaattorit. HP TippingPoint on varsinkin teollisuusasiakkaiden kannalta mielenkiintoinen ratkaisu. Teollisuudessa käytetään mitä moninaisimpia erilaisia tietojärjestelmiä ja niiden keskeisten rajapintojen hallinta on ylivoimaista monille IPS-laitteille. Näihin järjestelmiin saattaa kuitenkin olla hyvin houkuttelevaa kehittää erilaisia ”pöpöjä”, kuten kansainvälisissä uutisissakin olemme viime aikoina voineet kuulla. TippingPoint on erittäin hyvässä maineessa siitä, että se havaitsee mitä erilaisimmat uhat erittäin tehokkaasti.

Verkkojen on oltava työntekijöiden, asiakkaiden, toimittajien ja yhteistyökumppaneiden sekä etätyöntekijöiden käytettävissä, silti tietoturvaa heikentämättä. Mitä useammilla henkilöillä on pääsy verkkoon, sitä haavoittuvammaksi väärinkäytölle verkkoresursseille tallennettu tärkeä tieto altistuu.

Exindan hankinnassa tärkein asia oli mahdollisuus nähdä, mikä kuluttaa verkon kapasiteettia. Exinda ei ole perinteinen ”Load Balance” -laite, joka tekee liikenteen priorisointia usein lähes sokeasti, vaan älykäs ”Traffic Shaping” -laite, joka hallitsee liikennettä sovelluskohtaisesti.

Usein on ammattilaisellekin yllätys, mikä verkon kapasiteettia todellisuudessa kuluttaa. On helppoa ajatella, että syy on webin http-liikenne, kun todellinen syy saattaakin olla päivityksen sisään tuleva ftp-siirto. Vastaavasti kameroita myytäessä ei haluta puhua siitä, miten valtavasti verkkokapasiteettia ne voivat käyttää.

VLAN- ja WLAN-verkkoja

”Laajassa verkossamme toimii monia erilaisia järjestelmiä ja myös monia eri kumppaneita”, kertoo Kasari. ”Tämän vuoksi esimerkiksi puhelinliikenne tullaan eriyttämään omaan VLAN-verkkoonsa. Vastaavalla tavalla yhtiömme sisällä kunnossapitoa hoitavalla ulkopuolisella yrityksellä on verkkomme sisällä oma VLAN-verkkonsa.”

”Meillä käy myös paljon vierailijoita – sekä yhtiön omia henkilöitä eri toimipisteistä että ulkopuolisia vieraita. Näitä varten on lukuisia WLAN-verkkoja, jotka on toteutettu Ciscon tukiasemilla, mutta se on levitetty VLAN- ja 802.1x teknologian avulla HP:n kytkimillä.” Eli ulkopuolisia vierailijoita varten on WLAN-yhteyksien sisällä toimiva VLAN.

Sujuvasti hoidettu asennus

”Stora Enso Puutuotteet on meille aika uusi asiakas ja tässä projektissa he toteuttivat verkon päivityksen ja asensivat laitteet itse”, kertoo Ironnetin myyntijohtaja Timo Lindfors. ”Meidän roolimme oli toimia asiantuntijana, auttaa laitteiden valinnoissa ja toimittaa tarvittavat laitteet. Koko asennusprojekti kaikkiin toimipisteisiin hoidettiin muutamassa viikossa, joka työn laajuus huomioiden on melkoinen suoritus – varsinkin kun muistetaan, että kyse oli koko ajan käynnissä olleista tuotantolaitoksista. Sivusta asiaa seuranneena ammattilaisena nostan hattua suoritukselle.”

Laitetoimittajan roolissa Ironnetilla oli luonnollisesti vastuu siitä, että kaikki tarvittavat laitteet toimitettiin suunnitelmien mukaan oikeisiin paikkoihin oikeaan aikaan. Asiaan kuului myös reagoida nopeasti kentällä esille tulleisiin muutoksiin pieniin lisätarpeisiin.

”Tämän mittaluokan päivityksissä tulee yleensä aina pieniä muutoksia matkan varrella”, toteaa Lindfors. ”Oli suurelta osin oman varastointimme ansiota, että pystyimme tilanteen mukaan toimittamaan esimerkiksi tänään havaittuun jonkin kytkimen tarpeeseen seuraavaksi päiväksi laitteen asennuspaikalle maakunnassa. Myös tarvikkeiden osalta täydennykset luonnollisesti toimitettiin viiveettä. Perinteisen maahantuoja – tukkuri – jälleenmyyjä -ketjun kautta tällaiset nopeat toimitukset eivät olisi mitenkään mahdollisia.”

Ironnetia voi kehua

”Ironnet toimi tässä projektissamme sekä laitetoimittajana että asiantuntijana”, jatkaa Kasari. ”TippingPoint ja Exinda olivat meille uusia laitteita, joten niitä emme osanneet konfiguroida. Kytkimet asennettiin ja konfiguroitiin infratiimimme voimin. Kartoitimme tarpeet ja kävimme sitten Ironnetin kanssa yhdessä läpi mitä tarvitsemme.”

”Viimeiset laitteet ovat olleet vasta viikon paikallaan ja TippingPoint ja Exinda ovat vielä konfiguroimatta. Ne ovat verkossa kiinni ja keräävät dataa. Jonkin ajan kuluttua sitten istutaan alas yhdessä Ironnetin kanssa ja katsotaan miten asetukset pitää laittaa jotta maksimihyöty laitteista saadaan irti.”

Exindasta on Kasarin mukaan ehtinyt jo olla hyötyäkin: edellisellä viikolla Honkalahden verkko oli hidastellut ja kävi ilmi, että aluevalvonta kaappasi 7,7 megaa kymmenen megabitin kaistasta. ”Siellä on niin paljon kameroita. Kameroissa itsessään voidaan rajoittaa resoluutiota ja sitä kuinka monta framea käytetään yhdessä aikayksikössä, mutta se ei vielä riitä vaan kokonaiskaistaa pitää pystyä rajoittamaan. Exindalla voi jarruttaa niiden viemää kokonaiskaistaa. Ilman tätä laitetta se ei olisi mahdollista.”

”Ironnet on meille uusi kumppani ja heitä voi varauksetta kehua”, hehkuttaa Kasari. ”Kaikki on toiminut erittäin hyvin. Olemme erittäin tyytyväisiä heidän asiantuntemukseensa ja työpanokseensa. Kun olimme kiinnostuneita TippingPointista, meille suositeltiin Ironnetia. Meille tehtiin testiympäristö ja käytännön kahden kuukauden testissä totesimme laitteen sopivan meille.”

”Saimme Ironnetilta tarjouksen kaikesta mitä tarvitsemme ja toimitukset tulivat heiltä suoraan kullekin paikkakunnalle. Sovitut tavarat tulivat oikeisiin paikkoihin ja kaikki sujui erinomaisesti – yllätyksiä ei ollut. Kun hommassa on mukana asiantuntijaorganisaatio, niin kaikki sujuu kuin tanssi!”