Turvaa nopea ja ongelmaton verkkoresurssien käytettävyys oppilaitoksessasi! Exinda mahdollistaa opetuksen ja hallinnon kannalta keskeisimpien sovellusten priorisoinnin. Sen käyttäjä- ja sovellustasolle ulottuva näkyvyys auttaa identifioimaan ongelmakäyttäjät ja estämään ei-toivottujen sovellusten sekä muun luvattoman verkon käytön.

Verkkohaasteet Eiran aikuislukiossa

Eiran aikuislukiossa opiskelee vuosittain 2500 oppilasta, joiden käytössä on gigabitin Ethernet-verkko ja 370 työasemaa. Kaistaleveyden riittävyys kaikille tarpeellisille sovelluksille oli lähinnä arvailujen varassa ja lukiossa esiintyi jonkin verran myös ongelmakäyttöä kuten käyttäjätunnusten jakoa kolmansille osapuolille sekä verkon käyttöä luvattomiin tarkoituksiin kuten pelaamiseen ja viihdesivuihin. Lisäksi oppilaitokselle oli erityisen tärkeää priorisoida VoIP-järjestelmänsä sekä keskeisten hallinnollisten ja opetuksellisten sovellusten toiminta.

Exindan tarjoamat ratkaisut

Exinda otettiin käyttöön Eiran aikuislukiossa tammikuussa 2012 kriittisimpien sovellusten toiminnan varmistamiseksi ja luvattoman verkkokäytön estämiseksi. Vertailtuaan useita WAN-optimointiin tarkoitettuja laitteita Eiran aikuislukio valitsi Exinda 6760 WAN-optimointilaitteen Data Monitorin kautta. ”Exinda antoi meille paremman näkyvyyden ja kontrollin verkkoomme. Se oli myös muita harkitsemiamme laitteita helppokäyttöisempi”, Eiran aikuislukion IT-päällikkö Göran Strömstén kertoo. ”Verkkomme kokonaistehokkuus kasvoi, pystymme tunnistamaan oppilaat, jotka jakavat tunnussanansa luvattomien käyttäjien kanssa ja näemme heti mikäli jokin sovellus tai yksittäinen käyttäjä vie sopimattoman määrän kaistatilaa”, hän jatkaa.
Eiran aikuislukio hyödyntää myös Exindan edge cache -ominaisuutta. ”Edge cache varastoi Internet-sisältöä, jolloin se on nopeasti saatavissa ilman, että sitä tarvitsee joka kerta uudelleen ladata verkon yli. Tämän alulla olemme onnistuneet vähentämään verkkoliikennettä noin 60 prosentilla. Exinda-laitteen ansiosta meillä on nyt erittäin tehokkaasti toimiva verkko, joka tuottaa oikean määrän suorituskykyä jokaiselle käyttäjälle ja sovellukselle”, Strömstén kertoo

Exinda UPM

Exindan ratkaisu organisaatioiden suurimpiin IT-haasteisiin, sovellusten suorituskykyyn ja WAN-optimointiin, on verkon tietoliikenteen kokonaisvaltainen hallinta, Exinda UPM (Unified Performance Management). Exinda UPM tarkoittaa mullistavaa tapaa hallinnoida verkkoa 1) Näkyvyyden, 2) Kontrolloinnin ja 3) Optimoinnin avulla, kiihdytystä unohtamatta.
Exindan tarjoaman täydellisen näkyvyyden ansioista päätökset verkon hallinnoinnista perustuvat vankkaan tietoon ja sovellusten toiminta voidaan varmistaa myös kuormitustilanteissa. Kontrolloinnin ansiosta organisaatio voi itse päättää mitä sen verkossa tapahtuu ja kuinka sovellusten toiminta on priorisoitu. Optimointi kiihdyttää haluttujen sovellusten toimintaa silloinkin kun verkko on ruuhkainen, mikä näkyy käyttäjille sovellusten suorituskyvyn nousuna.
Organisaatiolle kriittisten sovellusten käyttäjäkokemus saadaan Exindan avulla ensiluokkaiseksi ja organisaatio saa täyden tehon irti verkkoresursseistaan. Exinda on investointi, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin säästämällä käyttäjien aikaa ja tuomalla kustannussäästöjä.

Case Eiran aikuislukio ja Exinda luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa:http://www1.exinda.com/eira_high_deploys_wan_optimization_appliance
Lisätietoa Exindasta: http://www.exinda.com